expertisebalie

Project beschrijving:

Wij worden door particulieren, werknemers en werkgevers ingeschakeld voor het oplossen en/of onderbouwen van arbeidsongeschiktheidsclaims (ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV), maar tevens om loonsancties te repareren die aan werkgevers zijn opgelegd als gevolg van de Wet verbetering Poortwachter. Ook worden wij geraadpleegd voor het afgeven van een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts of een deskundigenoordeel. Ten slotte kunnen wij met onze gespecialiseerde expertises voor bedrijven die eigenrisicodrager zijn, op ‘no cure, less pay’-basis aanzienlijke besparingen realiseren voor hun cliënten.

Project Details:

  • Klant: expertisebalie
  • Diensten: Webdesign, Maatwerk, marketing, email marketing
  • Techniek: WordPress, css, php, bootstrap